Rouwkaarten en bedankkaarten overlijden

 

 

Weinig persoonlijke rouwkaarten

 

Als je aan mij vraagt bij welke gebeurtenis een bijzondere en persoonlijke kaart het meest op zijn plek is, dan zeg ik meteen bij het overlijden van een dierbaar persoon. Misschien zelfs nóg meer dan de geboorte vind ik de dood de meest intieme, emotionele, ontroerende en persoonlijke gebeurtenis waar je in je leven mee te maken krijgt. Helaas kom je toch maar weinig bijzondere rouwkaarten tegen. Ik kan me voorstellen hoe dat komt. Bij het overlijden van een dierbare, komt er een hoop op de nabestaanden af. Tussen alle emoties door moet er praktisch veel geregeld worden in een korte tijd. Zeker als de dood onverwacht komt en er geen tijd is om zaken voor te bereiden. Het makkelijkst voor de nabestaanden is om in dat geval alles uit handen te geven en volgens de gangbare procedures te laten verlopen. Dit houdt dan ook in om te kiezen voor een standaard rouwkaart. Heel begrijpelijk, maar ook wel jammer vind ik.

 

Meer aandacht voor bedankkaart overlijden

 

Het is gebruikelijk om ongeveer zes weken na de uitvaart de aanwezigen een bedankkaart te sturen: de bedankkaart overlijden. Vaak is dat nog steeds een klein wit kaartje met weinig tekst. Net als bij de standaard rouwkaart vind ik het jammer dat dit zo onpersoonlijk is en dat daar niet meer mee wordt gedaan. Zeker omdat de bedankkaart pas zes weken na de uitvaart wordt verstuurd, lijkt me dit een uitgesproken gelegenheid om een mooie, bijzondere en persoonlijke kaart te (laten) maken. Ik zou dus bij de onverwachte dood van een dierbare willen pleiten voor meer aandacht voor de bedankkaart. Zodat je, kijkend naar de tijd, een mooie maar eenvoudige rouwkaart krijgt en een bijzonder persoonlijke bedankkaart.

 

Taboe: eigen persoonlijke rouwkaart (laten) maken

 

Iemand kan heel plotseling en onverwacht sterven, maar het kan ook voorkomen dat iemand overlijdt na een langdurige ziekte. In dat geval kan de betreffende persoon, met hulp van dierbaren, ervoor kiezen om het een en ander voor zijn eigen overlijden te regelen. Een keus die ik, ook als onderdeel van het verwerkingsproces, heel goed kan begrijpen. Daarbij kan iemand er dus ook voor kiezen om zijn eigen persoonlijke rouwkaart te (laten) maken. Voor sommigen misschien een taboe om het hier over te hebben, maar ik vind dat onterecht. Ik vind het heel begrijpelijk dat iemand in zo'n situatie ervoor kiest om dit soort zaken in eigen hand te nemen en er tijd in te steken. Hoe moeilijk en emotioneel het ook is om te worden betrokken bij de (aanstaande) dood van iemand, vind ik het ook heel mooi en dankbaar werk om voor zo iemand een persoonlijke rouwkaart te maken.

 

Persoonlijke rouwkaarten voorbeelden